Petuah Ali bin Abi Thalib

Sahabat Ali bin Abi Thalib brkata: "Wahai manusia, berbahagialah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri, sehingga tidak disibukkan dengan aib orang lain.

Berbahagialah orang yang kerasan serta nyaman di rumahnya, memakan dari hasil jerih payahnya, bersenang-senang dengan Rabbnya, menangisi atas kesalahanya, menyibukkan dengan dirinya, serta memberi kenyamanan kepada sekelilingnya..". 

Alangkah Indahnya Ya Rabb… bila aku dan saudaraku ini senantiasa Engkau berikan anugerah untuk mengamalkan petuah yang mulia ini. Amin

Mini Galeri

Ponpes Modern Al Buruj

  • Alamat: Jl. Raya Jepara-Kudus KM 10 Cemara Kembar Ngabul Tahunan Jepara Jawa Tengah Indonesia.
  • Telepon: (0291) 344 344 1.
  • Hp: 0877 80000 667.
  • Website: www.ponpes-alburuj.com